Zdravje v vrtcu

V Vrtcu Šentjur se trudimo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo. To pomeni: zdravi otroci, čisti in redno vzdrževani prostori vrtca in igrišča, čiste igrače, posteljnina, redno umivanje rok ter ustrezno prezračevanje igralnic. Posebno skrb namenjamo gibanju ter igri otrok na svežem zraku, ne glede na letni čas. Nenehno spremljamo zdravstveno stanje otrok in izvajamo preventivne higienske ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni oz. okužb. Preko oglasnih desk obveščamo o pojavih in ukrepih za obvladovanje nalezljivih bolezni.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih in staršev za zdrav način življenja, krepitve in ohranjanja zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Barbara Kuhar, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima Vrtca Šentjur

 

Dostopnost