ŽIVIMO ZDRAVO Z NARAVO – OKOLJSKA VZGOJA

 

vodja projekta: Petra gajšek

koordinator:  Monika Kolarič

 

 

 

 

Dejavnosti, ki se izvajajo v enotah Vrtca Šentjur za potrditev Eko zastave:

Zgodnje naravoslovje

koordinator: Katja Jagodič 

Naslov

 • Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA ZDRAVJA Skozi projektno dejavnost dosegamo naslednje cilje: hrano zaužijemo v pravi količini, hrano zaužijemo na pravi način, ustrezne prehranjevalne navade dopolnimo z gibanjem, postavljanje temeljev zdravega življenjskega sloga v otroštvu.
 • SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica S sonaravnim vrtnarjenjem v družbi ptičev in žuželk do zdravih vrtnin, plodov in zdrave hrane. Pri tej temi poudarjamo pomen vzgoje zdravih rastlin, ki se lahko same ubranijo pred škodljivci in boleznimi. Otroke spodbujamo k osnovam vrtnarjenja in upoštevamo njihov navdih.

 

 

Obvezni tematski sklopi

Naslov

 • VODA – aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo.

 • ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO – ločevanje odpadkov (uvajanja in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah.

 • ENERGIJA – ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo

 • PODNEBNE SPREMEMBE IN MI – aktivnosti o zgodnjem ozaveščanju otrok, sožitju in odnosu z naravo, iskanju rešitev.

 • SPOZNAJMO TALNI ŽIVŽAV OKROG NAS V SOZVOČJU Z RAZISKOVANJEM BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI Zgodnje spoznavanje temeljnih pogojev za biotsko
  raznovrstnost in odnosa človeka do narave. Predlogi in priporočila za raziskovalno-opazovano dejavnost so zbrani v Priročniku in navodilih za raziskovalce biotske raznovrstnosti za vrtce.

Projekti 2019/20

 • EKOPAKET (natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove KEMS)

 • ALTERMED (Celjski sejem,2020),

 • EKOBRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko)

Aktivno sodelovanje na konferencah in objava prispevkov

Predstavitev primera dobre prakse na mednarodni konferenci v Radencih maja 2020 na tematskem sklopu »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO, GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA ZDRAVJA« (predstavitev na stojnici ali PPT in prispevek skladno z navodili).

Objava prispevka o uspešno izvedenem projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje naravoslovje in tematskih skupinah v zborniku v skladu z razpisnimi pogoji za objavo prispevka.

Dostopnost