JAVNA NAROČILA

Zadeva: objava seznama oddanih evidenčnih javnih naročil od 01.01.2020-31.12.2020. katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja do 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3-t.i. seznam evidenčnih naročil od 10.000 EUR brez DDV dalje.

ZJN-3 v drugem odstavku 21. člena določa, da mora naročnik na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti del evidence o oddanih evidenčnih naročilih, in sicer seznam tistih evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

Na podlagi 2. odstavka 21. člena ZJN-3 objavljamo seznam oddanih evidenčnih naročil, ki so bila oddana na splošnem področju v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

EVIDENČNA NAROČILA NAD 10.000 EUR V LETU 2020
SPLOŠNO

 

Vrsta predmeta Naziv gospodarskega subjekta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV)
G-Gradnja DOMGRAD D.O.O., Šentjur Obnova sanitarij v enoti Planina: NAROČILNICA ŠT.: 84   19.285,30 €
G-Gradnja DOMGRAD D.O.O., Šentjur Sanacija ostalih prostorov Planina: NAROČILNICA ŠT.: 78   16.440,53 €
S-Storitve Osnovna šola Slivnica storitve delavcev šole za vrtec, po pogodbi št.. 352-5/2017; 352-4/2017   12.235,78 €
S-Storitve Osnovna šola Slivnica priprava obrokov za otroke iz vrtca po pogodbi   25.849,68 €
S-Storitve Osnovna šola Ponikva priprava obrokov za otroke iz vrtca po pogodbi   44.509,74 €
S-Storitve ŠS D.O.O. storitve večih študentov po napotnicah   19.006,23 €
S-Storitve ŠTUDENTSKI D.O.O. storitve večih študentov po napotnicah   10.107,11 €
       
B-Blago Čadej Karl dobava bio izdelkov: mleko, mlečni izdelki, zelenjava in ostali bio izdelki po izbiri: LETNA NAROČILNICA ŠT. 59   12.355,54 €
B-Blago Elektro Celje d.d. dobava električne energije po pog. št.: 430-86/2015-2521   10.740,54 €

 

Dostopnost