RAZUMEVANJE, STRPNOST IN PRIJATELJSTVO SO OSNOVA NAŠEGA VZGOJNEGA DELA.

SPOŠTOVANJE NARAVE IN KULTURNE TRADICIJE NAŠEGA OKOLJA STA SMERNICI ŽIVLJENJA V VRTCU.

Izhodišče vseh dejavnosti je OTROK s svojimi potrebami, načinom doživljanja in spoznavanja sveta ter izkustvenega učenja. To so VREDNOTE našega vrtca, ki so vodila vseh nas pri delu z otroki v sodelovanju s starši in v naših medsebojnih odnosih.

Tako uresničujemo naše POSLANSTVO, ki se glasi: “Razvoj in dobro počutje vsakega otroka, starša in zaposlenega” in VIZIJO Vrtca Šentjur.

“VRTEC JE KOT DOM …”

Dostopnost