Enota Kalobje

 

Kalobje 15

3233 Kalobje

 

Vodja enote: Maja Koželj 

Odpiralni čas: 6.00 – 15.30

Tel.: 03 620 55 24

V času obnove je kontaktna številka 051 400 279.

E-naslov:  kalobje@vrtec-sentjur.si

– Enota vrtca združuje 1 oddelek od 1. do 6. leta starosti.

– Projekt PRIJATELJSKO DRUŽENJE MED VRTCI PREKO IKT

Dostopnost