ČAKALNA LISTA VRTEC ŠENTJUR

ZELENO OZNAČENE VRSTICE PREDSTAVLJAJO OTROKE, KI ŠE NE IZPOLNJUJEJO STAROSTNEGA POGOJA ZA VKLJUČITEV.

Dostopnost