Marko Juhant opozarja: »Pri Slovencih tu pogosto škripa in veliko otrok ne opravlja nobenih hišnih del, saj starši menijo, da jih je treba zaščititi pred delom, saj bodo morali reveži delati 45 let, zato jim zdaj še ni treba. Problem pri tem pa je, da potem ne znajo opravljati tega, kar bi morali znati, in niso uspešni v življenju.«

Zakaj je dobro vključevati otroke v hišna opravila?  Preko vključenosti otrok v hišna opravila se otroci:

 • priučijo delovnih navad;
 • krepijo sposobnosti, spretnosti;
 • učijo odgovornosti;
 • naučijo dela samega;
 • učijo in krepijo samostojnost in neodvisnost;
 • razvijajo inovativnost, ….; Ob tem:
 • odraščajo tudi čustveno;
 • dobijo občutek, da v družini vsi sodelujejo in skupaj rastejo;
 • se naučijo videti, kaj vse je za narediti;
 • krepijo dobro vero, da zmorejo in s tem samozavest in večji občutek lastne vrednosti;
 • se učijo SO-DELOVANJA z družinskimi člani, da vidijo da lahko s tem drug drugemu pomagajo;
 • se učijo razdeljevanja nalog/opravil med družinskimi člani;
 • se učijo, da se v družini delo porazdeli, kar daje občutek vključenosti;
 • se učijo biti odgovorne, enakopravne osebe, ki se ne “šlepajo” na drugih;
 • se pripravijo za življenje;
 • se zabavajo (igrajo), če to naredimo na zabaven način;
 • se učijo, da se nič ne naredi samo;
 • se naučijo reda;
 • se navadijo, da ne čakajo, da jim mi vse naredimo;
 • se učijo discipline;
 • se učijo doslednosti;
 • dobijo občutek pripadnosti;
 • cenijo naše in drugo delo;
 • spoštujejo narejeno, zato bolj cenijo lep dom;

 

Otroke je treba vključevati v hišna opravila že od majhnega. Lep zgled smo mu starši, ki sodelujemo pri skrbi za dom in drug drugega. Prej kot se zavemo tega, da je otroke dobro vključevati v hišna opravila, manj upora imamo.  https://zastarse.si/delavnice/odgovorno-starsevstvo/letom-primerna-hisna-opravila-za-otroke/

    

NAGRAJEVANJE?  »Pa jih je treba za njihov trud motivirati in nagrajevati? »Če damo otrokom delo pravočasno, jih ni treba nič motivirati, kaj šele nagrajevati. Pravočasno pomeni takrat, ko še niso povsem sposobni opraviti tega dela«, dodaja M. Juhant.

»Namesto da iščemo njegove pravice, moramo otroku omogočiti delo, ki je težko, zahtevno, ki šteje, saj se s tem gradi njegova samopodoba, samozavest, ima občutek, da se znajde, zmore opravila odraslih ljudi.« https://nepremagljiva.si/to-pravi-marko-juhant-o-otrocih-najstnikih-in-gospodinjskih-opravilih/

Marko Juhant pravi: »Mnogi starši so pripravljeni dati ves svoj denar in ves svoj prosti čas vložiti v to, da bi natlačili otrokovo okolje. Kupijo mu boljši računalnik, boljše kolo, vpišejo ga v boljši športni klub. Na ta način niso še prav nič vložili v otroka, samo v zunanjost. V otroka ne vlagaš z denarjem, ampak z odnosom. S tem, da od njega zahtevaš vse, kar je zmožen storiti, in na tak način, da mu omogočiš izkušnje, ki so drugačne in mu bodo pomagale preživeti v svetu, ki vedno bolj zahteva odgovornost.« http://druzina.enaa.com/otroci/Otroka-je-treba-maksimalno-vkljuciti-v-vsa-domaca-opravila.html

HIŠNA OPRAVILA – DOBRA ZA OTROKA, DOBRA ZA CELO DRUŽINO

Delitev hišnih opravil znotraj družine zmanjšuje stres in izboljšuje njeno vsakodnevno funkcioniranje. Hišna opravila se prej naredijo in ostane več prostega časa, ki ga lahko otroci in starši skupaj porabijo za zabavne aktivnosti. http://www2.arnes.si/~opvbistricams/2019_20/vrtec/HI%C5%A0NA-OPRAVILA.pdf

 

»Dobra plat zgodnjega učenja je, da bodo otroci večino dela, ki ga opravljate ali pričakujete od njih, videli kot igro. Slaba plat zgodnjega učenja delovnih navad je žal v tem, da vi dela ne vidite kot igro. In potem vas otroci pri delu motijo.« A. Zadel, Tretji obraz, 2013, str.80

 

»Maria  Montessori je opazila tudi, da mora otrok – če želimo, da napreduje in se razvija – uporabljati svoje roke in delati z njimi. Roke so orodje otrokove inteligence.«

Omogočimo mu, da se postavi ob nas in dela z nami ter mu čim večkrat ponudimo priložnost, da nekaj naredi sam. E. Herrman, 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi montessori, 2017

 

Pripravili Marica Gajšek in Karmen Gril Recko

 

Literatura in internetni viri:

https://zastarse.si/delavnice/odgovorno-starsevstvo/letom-primerna-hisna-opravila-za-otroke/

https://nepremagljiva.si/to-pravi-marko-juhant-o-otrocih-najstnikih-in-gospodinjskih-opravilih/

http://druzina.enaa.com/otroci/Otroka-je-treba-maksimalno-vkljuciti-v-vsa-domaca-opravila.html

– A. Zadel, Tretji obraz, 2013

– E. Herrman, 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi montessori, 2017

Dostopnost