MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE – pot mleka od kmetije do kozarca (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja slovensko mleko, s čim se krave prehranjujejo poleti in s čim pozimi, koliko mleka daje krava….)

V šolskem letu 2020/21 smo se  odločili za sodelovanje v  projektu Mlekastično. Enota Kalobje je na podeželju in zato imamo že v pomladnih mesecih možnost opazovanja krav, bikov in teličkov na bližnjem travniku. Ob uporabi slikovnega gradiva, so otroci podoživljali delo doma. Veliko otrok ima govedo doma in so jim te domače živali zelo blizu. Ogromno stvari povedo, kako skrbijo zanje, kaj potrebujejo živali za rast,  ko pa doma dobijo novega »ličeka« je to glavna tema v krogu prijateljstva. Zelo sva veseli, da otroci vedo, od kod pride mleko, da je potrebno krave hraniti in nato pomolsti, mleko skuhati, da ga potem lahko pijejo. Otroci imajo radi delo na kmetiji, veliko pomagajo staršem,  starim staršem pri hranjenju krav in skrbi zanje.  Veseli sva, da je tako, saj ta opravila izginjajo in niso več cenjena. Imeli smo v načrtu obisk kmetije, kjer bi nam razkazali molzne stroje, hlev in povedali vse podrobnosti o delu s kravami ter kako pridemo do »mlekastičnega« mleka, ki je najboljši za naše zobe. Žal pa  zaradi epidemije to ni bilo moč izvesti. Po pogovoru s kmetom, so nam potem s kmetije z veseljem poslali slike, kako poteka delo na kmetiji in molža krav ter tudi posnetek kako hranijo krave. Mi pa se na naših sprehodih večkrat ustavimo ob robu  travnika in opazujemo krave, poznamo tudi čigave so in kdaj pa kdaj pokramljamo tudi s kakšnim kmetom, ki nas z veseljem ogovori.

Strokovne delavke enote Kalobje

 

 

Dostopnost