E-knjiga Leto Josipa Ipavca skozi otroške oči je nastala v okviru celoletnega projekta, ki smo se ga v Vrtcu Šentjur lotili na pobudo Občine Šentjur.

Najprej je bila ideja, da bi se vse dejavnosti in izdelki predstavili v knjigi oziroma časopisu. V tem času  sem prisostvovala na konferenci, kjer so kot primer dobre prakse sodelovanja s starši prestavili uporabo e- knjige. Takoj se mi je utrnila ideja, da bi bila mogoče e-knjiga boljši format, saj bi v njo lahko vključili tudi video in avdio material, ki je nastal.

Lotila sem se iskanja primernega programa in platforme, ki bi bila ustrezna. Zasledila sem program BOOK CREATOR, ki je za osnovno uporabo v izobraževalne namene brezplačen, uporabniku prijazen in dovolj kreativen. Udeležila sem se tudi webminar-ja, kjer so mi odgovorili še na določena vprašanja, ki so se mi porajala pri uporabi programa. Knjiga je objavljena tudi v sistemu COBISS in tako dostopna širši publiki.

V uvodu je najprej nagovor ravnateljice, sledi predstavitev rodbine Ipavcev na časovnici in nekaj besed o Josipu Ipavcu. Osrednji del je sestavljen tako, da smo predstavili dejavnosti po enotah. Vsaka enota ima v začetku povezavo do enega glasbenega dela Ipavcev in pa anekdotske zapise otrok o Ipavcih. V osrednjem delu se prepletajo vsa kurikularna področja, kjer se kaže bogastvo ustvarjanja naših otrok, seveda usmerjeno s strani kompetentnih strokovnih delavcev. Knjiga se zaokroži z obiskom našega predsednika Boruta Pahorja in pesmijo Slovenec sem.

V našem vrtcu dajemo velik poudarek projektu BOGASTVO NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE, kjer  z otroki poglobljeno spoznavamo naše ožje okolje ter spoznavamo in ohranjamo našo bogato kulturno dediščino. V knjigi je razvidna zavzetost Vrtca Šentjur pri sodelovanju v letu Josipa Ipavca in hkrati izkazano spoštovanje do kulturne dediščine naših krajev.

Vesna Tofant, pom. ravnateljice Vrtca Šentjur.

Dostopnost