Spoštovani starši.

Prvi teden ponovnega odprtja vrtca smo uspešno »zvozili«. Zahvaljujemo se vam za dosledno spoštovanje naših navodil v tem tednu, kajti le tako lahko upamo, da se bo stanje izboljšalo in ostanejo vrtci odprti. Za vse nas je to huda preizkušnja.

Hvala tudi, da ste po otroke prihajali čim prej oz. ste jih pripeljali čim kasneje, da se lahko izvaja vsaj del sočasnosti, saj je v oddelku zjutraj pri sprejemanju in popoldan  pri oddajanju le ena oseba (živimo v mehurčkih, kjer se otroci ne združujejo).

Še vnaprej ostajajo v veljavi ukrepi, ki so že znani, lahko pa jih preberete na vseh vhodih v vrtce in v prejšnjih obvestilih. Hvala, da jih spoštujete.

Včeraj smo dobili novo okrožnico za delovanje vrtcev od 1. 2. 2021, dalje. Celotno besedilo je objavljeno na naši spletni strani.

Citiram razdelek na drugi strani okrožnice:

»Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V »črnih« regijah, v katerih je  z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.175/20in203/20–ZIUPOPDVE).«

Kot razumem besedilo, je brezplačen vrtec samo še v »črnih regijah«

To besedilo je ovrglo prejšnjo okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli 20.1.2021 in v kateri piše, navajam:

»6.  točka. PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.«

V novem PKP8, te določbe ni. Kako bo s plačilom oskrbnine za čas od 26. 1. 2021 oz. s 1.2.2021, ne morem nič več reči z gotovostjo. Odprti smo na »polno« in kot razumem, je plačilo za vse, kot je bilo pred epidemijo. Ob odsotnosti otroka, se odšteje prehrana. Tistim, ki ste otroke v tem tednu še imeli doma, se lahko zgodi, da boste dobili obračunane dneve, brez prehrane. Počakajmo na obrazložitev MIZŠ.

Pri obveščanju vas staršev, sem ravnala v skladu z okrožnicami in navodili. Kako bo tekla zgodba v nadaljevanju pa še ne vem.

Danes smo  na MIZŠ in vlado naslovili pismo, v katerem smo opozorila na nepravilnosti in zavajanje javnosti.

Takoj, ko dobim nove informacije, vas obvestim.

Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

Elizabeta Jelen, ravnateljica

Dostopnost