Spoštovani starši,

najprej naj vam izrazimo iskreno zahvalo za vaše sodelovanje, razumevanje in pomoč v tednu ki je pred nami. Tudi nas je novica presenetila in smo jo izvedeli iz medijev. Glede na razpršenost naših enot in število otrok smo bili postavljeni pred velik izziv, a z vašo pomočjo smo vedeli, da bomo zmogli.

Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so vsi vrtci od 26. oktobra 2020 dalje zaprti.

Seznanjamo vas s sklepom župana Občine Šentjur, ki določa: upravičenost do nujnega varstva,  da je v času zaprtja vrtcev dežurna le enota Pešnica, Cesta Miloša Zidanška 11 ter zahtevana dokazila.

Danes ob 15.30 smo prejeli okrožnico in priporočila NIJZ. Bistven pri organizaciji dela nam je bil podatek, da moramo oblikovati manjše skupine, ki med seboj ne prehajajo, za vas pa  podpisana izjava da je otrok zdrav.

Staršem, ki so prijavili otroke za nujno varstvo bomo organizacijo in delovne čase skupin poslali na mail.

Starši ste ob prihodu otroka na nujno varstvo dolžni vrtcu posredovati:

  • dokazilo za oba starša (enostarševska družina za enega), ki bodo podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu v vrtcu (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo…) ter
  • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Vrtec je za odsotne otroke v času zaprtja brezplačen.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upamo da nas ukrepi kmalu vrnejo nazaj v normalo.

Kolektiv Vrtca Šentjur

Dostopnost