Spoštovani!

V vrtcu dnevno spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS (v nadaljevanju NIJZ) v zvezi s pojavom in razširjenostjo koronavirusa v Evropi. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a moramo biti kljub temu izredno previdni. Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico z usmeritvami glede koronavirusa in napotke za pripravo načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih zavodih v času koronavirusa.

V nadaljevanju vas seznanjamo z vsakodnevnimi preventivnimi ukrepi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so enaki kot pri preprečevanju drugih nalezljivih okužb dihal.

• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

• Upoštevamo pravila higiene kašlja.

• Redno si umivamo roke z milom in vodo.

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.

• Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

• Otroci naj v vrtec ne prinašajo ljubkovalnih mehkih igrač, razen “ninic” najmlajši otroci.

Prosimo, da ste v tem obdobju še posebej pozorni, da si otroci in vi ob prihodu v vrtec v garderobi umijete roke.

V našem vrtcu smo po napotkih MIZŠ pripravili »Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa«.

Vsi zaposleni v vrtcu izvajajmo vse preventivne ukrepe, ki jih je predlagal NJIZ in se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Tudi v nadaljevanju bomo spremljali razmere in se ravnali po njihovih priporočilih in navodilih. V skrbi za lastno zdravje in zdravje drugih, prosimo za posebno previdnost pri vračanju otrok v vrtec vse starše, predvsem pa tiste, ki ste pred kratkim bivali na območjih, kjer so primere okužb s koronavirusom že potrdili.

https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice

 

Želimo si, da s skupnim prizadevanjem ohranimo zdravje otrok in vseh nas.

Lep pozdrav

Elizabeta Jelen, ravnateljica

Dostopnost