V letošnjem letu smo se v našem vrtcu prvič vključili v eTwinning skupnost, ki je del programa Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

eTwinning ki je skupnost evropskih šol, ki pedagoškim delavcem ki delajo v izobraževalnih ustanovah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Ker v našem vrtcu zagovarjamo kvalitetno postopnost, bomo tudi pri vpeljevanju tega projekta zavzeli enako držo. Tako smo se v decembru 2018 udeležili kontaktnega seminarja Vrtec na potepu po Evropi – Mednarodni kontaktni seminar slovanskih držav eTwinning v Ljubljani, ki nam je omogočil dodobra spoznati način dela, aplikacije, platforme in predvsem bistveno navezati stike z eTwinerji, ki imajo že  dolgoletne in bogate izkušnje s projekti ter sodelovanjem na portalu.

Rezultat tega seminarja je bil predvsem navezava stika z slovanskimi vrtci ter prijava prvega projekta, ki ga pilotno izvajava z vzgojiteljico Andrejo Žerak v njeni skupini. Naslov projekta je ROLLING IN KINDERGARTEN ALI KOTALJENJE V VRTCU. Projekt se je izvajal v angleškem jeziku in povezuje 4 vrtce iz Slovaške, Češke, Ilirske Bistrice in našega. Najprej smo naredili projektni plan, začrtali cilje, ga datumsko opredelili in pričeli izvajati. Celoten projekt se izvaja samo na e-twinning platformi, kamor imajo dostop le registrirani uporabniki in je resnično namenjen le  krepitvi strokovne skupnosti, širjenja obzorij otrokom in ne všečnost množicam, kot jo to dosegajo različna druga socialna omrežja.

Projektni plan je zajemal cilje:

– kritično mišljenje

– postavljanje hipotez

– učenje postavljanja vprašanj

– eksperimenti

– sodelovanje z slovanskimi partnerji – prijatelji

– učenje preko igre

V začetku projekta je potekala naša medsebojna predstavitev preko fotografij našega vrtca in skupine. Nato smo z otroci na  platformi Jigsaw Planet ustvarili vsak svojo sestavljanko in jih preizkušali. Naša sestavljanka je vsebovala uganko v angleščini:

What Am I?

I’m found in your yard but I’m not grass

I move slowly but I’m not a sloth

I have a shell but I’m not an egg

I’m slimy but I’m not a slug

I’m eaten by French people but I’m not frog’s legs

V januarju smo imeli za nalogo ustvariti tudi  logo, ki bi ponazarjal naš projekt. Vsak vrtec je izdelal enega, za katerega so potem preko spletne aplikacije glasovali vsi otroci. Zmagal je naš logo in postal uradni logo projekta, ki smo ga  izvajali.

Animacijo s našega loga s katero smo se poigrali s pomočjo programa PowerPoint in Video Live Movie Maker-ja  si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=S4OgScT86b4

V začetku februarja so morali otroci iz stvari v svoji okolici izbrati predmete ki bi jih lahko kotalili in izmed njih izbrati enega, ki ga bodo nato preizkušali in z njim eksperimentirali. Enako so naredili tudi naši partnerji, ki so izbrali jabolko, kuhano jajce in lego kolo in na podlagi izbranih predmetov, so otroci postavili hipoteze kotaljenja predmetov na kopnem in v vodi.

Hypoteses we made – hipoteze, ki smo ji postavili:

  1. Jabolko se kotali po cesti, toboganu. (An apple can roll down the road, down the slide). Jabolko bo potonilo v vodi in se ne bo kotalilo. (An apple will sink in the water and it won´t roll).
  2. Žoga se kotali vsepovsod (A ball can roll everywhere). Žoga se kotali po vodi (It can roll on water). Tekoča voda (reka) žogo nosi – se ne kotali (River flaw carries the ball, it doesn`t roll).
  3. Kuhano jajce se kotali, nežno. (A cooked egg can roll, gently). Kuhano jajce se bo strlo v vodi, bo potonilo. (A cooked egg will break in water, it will sink).
  4. Lego kolo se kotali po kopnem in potone v vodi. (Lego wheel rolls on the land and sinks in the water).

Čakali smo še hipoteze naših prijateljev, ki smo jih  do konca aprila preverjali v praksi, jih potrdili ali zavrnili. Vse aktivnosti smo sproti dokumentirali tako s fotografijami, kot tudi video posnetki in si jih med sabo delili na portalu. Končni rezultat pa naj bi predstavili drug drugemu s PP predstavitvijo. Ker je bilo poskusov veliko in gradiva tudi smo se odločili da naredimo video predstavitev, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Namen projekta je, da smo pogumno zakorakali na to široko platformo, ki nam omogoča brezmejno povezovanje in širjenje ter deljenje znanj ter dobrih praks. Ter med drugim tudi potrditev naše kvalitete. Otrokom pa omogočamo pokukati preko mej Slovenije, zaznavati tuj jezik in jih opolnomočiti in seznaniti s smiselno rabo IKT sredstev. Portal e-twinning pa nam vse to omogoča početi tudi varno.

<iframe width="760" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/NQ02_5Mw4Pk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

In še končni rezultati ter ugotovitve otrok po zaključenih eksperimentih: 

Jabolko se kotali po tleh in v vodi. V vodi bolj počasi. Se ne potopi čisto do dna. (We can roll  an apple on the ground and on the water. It rolls slower in the water. It doesn’t sink completely, it doesn’s sink to the bottom.)

Žoga se kotali po tleh in v nizki vodi (luža). V potoku žoga plava, se ne potopi, se malo zakotali,  bolj se vrti in nosi jo tok. (A ball rolls on the ground and in a puddle. It floats in the creek, it doesn’t sink, it rolls slowly and less intense, it rotates  and floats with the stream.)

Kuhano jajce se kotali po tleh. Če jo močno zakotalimo, lahko poči. V vodi se delno potopi, se kotali počasi , kratko razdaljo, se tudi zavrti. (A cooked egg rolls on the ground. If we roll it hard it will break. It partially sins in the water, it rolls slowly, it rolls a short distance, it also rotates.)

Lego kolo se kotali po tleh. V vodi se ne kotali, ker plava na vodi. (Lego wheel rolls on the ground. It doesn’t roll in the water, because it floats in the water.)

Hvala Andreji Žerak in Tini Maček za sodelovanje pri izvedbi

Vesna Tofant, dipl. vzg.

 

Dostopnost