V skupini smo se pričeli pogovarjati o varnosti v prometu in se s prometno vzgojo  seznanjajo vsi otroci našega oddelka, tudi najmlajši. Vzgojiteljici z načrtovanimi dejavnostmi s področja prometne vzgoje tekom celega šolskega leta otroke spodbujava za kulturno vedenje v prometu in jih ozaveščava s pomembnostjo upoštevanja pravil v prometu v vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu. Tovrstne dejavnosti potekajo preko različnih iger vlog, poligonov in dejavnosti. Predvsem skrbimo za postopnost in primernost vsebin glede na starost otrok. Že v najmlajših skupinah se otroci navajajo na hojo po varnih poteh okrog vrtca, skupaj pa smo si pripravili tudi mini poligon, kjer smo preizkušali veščine s svojimi kolesi, skiroji in poganjalci.

Tamara in Katija

Dostopnost