🌱🌿🌳🌼🌎 Enota Pešnica

Mesec april je v našem vrtcu, eko  mesec, saj dajemo velik poudarek okoljski vzgoji. Na enoti Pešnica smo načrtovali eko mesec, v katerem so sodelovali otroci, starši, stari starši in strokovni delavci. Izvajale so se različne dejavnosti: izdelava papirja, ...

Jabolko rdeče, hej!

Na našem igrišču v Loki raste jablana, ki je stara približno deset let. Že kar nekaj vzgojiteljic  in otrok, ki so obiskovali vrtec v teh letih, je jablano opazovalo in radovedno čakalo, kdaj bo obrodila prve sadove. Jablana pa je skromno rasla in nas pustila čakati....

Saditev drevesa v enoti Slivnica – kostanj

V četrtek 30. 9. 2021 smo v vrtcu Šentjur, enoti Slivnica sadili drevo kostanj, nam ga je podarila družba za prodajo in razrez lesa Montpreis Gospa Saša Aleksandra Robič, ki prihaja iz podjetja Montpreist nam je pomagala pri sami saditvi drevesa. Potek saditve je...

Manj plastike na grobovih

Že stara modrost pravi, da na mlajših svet stoji, zato je pri ekološki ozaveščenosti treba vzgajat mlajše rodove, v duhu dobre ekološke prakse,  vzgled družine in širše okolice na naše otroke. Odpadna plastika, ki se ne reciklira, predstavlja vse večji ekološki in...

Naš vrt – enota Loka

V naši enoti Loka smo se odločili, da letos naredimo nov vrt. Porodila se nam je ideja, da bi ga oblikovali v obliki polžka, ki je tudi simbol našega vrtca. Najprej smo si s pomočjo palic in vrvice oblikovali obliko polžka. Pri prekopavanju zemlje nam je na pomoč...
Dostopnost