1. DNEVNI PROGRAM

Dnevni programi predšolske vzgoje: 6 – 9 ur

Dnevni program – popoldan: vsak drugi teden od 11:00 do 20:00

Poldnevni program: 4 – urni: od 8:00 do 12:00

 

2. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V NAŠEM VRTCU

Za vse majhne in velike bodo med letom razveseljevale lutkovne in gledališke predstave v izvedbi strokovnih delavk.

Da nam bo leto še lepše, bomo skupaj doživljali:

 

 • teden otroka,
 • veselo jesen,
 • pravljični december,
 • norčavi pust,
 • družinsko obarvani marec,
 • dan vrtca v maju,
 • zaključek v poletnih dneh.

3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V NADSTANDARDNIH POGOJIH

Za starejše predšolske otroke organiziramo:

Dve kulturni prireditvi v mesecu novembru in marcu ter za otroke pred vstopom v šolo organiziramo v mesecu maju zaključni izlet v Ljubljano z obiskom živalskega vrta in ogledom lutkovne predstave v LGL.

Zobna preventiva za otroke od 4. leta dalje.

4. DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU

Otroci lahko svoje potrebe, želje in interese uresničijo v različnih delavnicah, ki jih vodijo strokovni delavci Vrtca Šentjur:

 • plesne delavnice,
 • angleške urice,
 • gibalne urice (3-6 in 1-3),
 • glasbene delavnice,
 • likovno – ustvarjalne delavnice,
 • ciciban planinec.

5. POSEBNOSTI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA – PROJEKTI

 • Projekt zgodnje učenje tujega jezika 4-6 letnih otrok, Say hello to the world – Pomahajmo v svet ter Prijateljsko druženje med vrtci preko ikt.
 • E-twinning
 • S knjigo v svet
 • Unicef ter Pokloni zvezek (humanitarna projekta)
 • Z gibanjem do novega veselega in zdravega
 • Živimo zdravo z naravo
 • Bogastvo naše kulturne dediščine

6. PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČ

Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Šentjur za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v oddelke našega vrtca.

 

Dostopnost