Prehrana

Varna, uravnotežena in kakovostna zdrava prehrana je eden od temeljev zdravja, saj zagotavlja ustrezen psihofizičen razvoj in dobro počutje. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otrokom privzgajamo že v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju ter s tem tudi zdravje v odrasli dobi (Blenkuš Gabrijelčič in sod., 2005).

V Vrtcu Šentjur namenjamo prehrani otrok veliko pozornost. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti obenem uravnotežena, varovalna, pestra in varna.

Jedilnike sestavljamo skladno s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Poudarek dajemo kvaliteti živil in lastni pripravi jedi, ki ne vsebujejo dodatnih aditivov.

Prednost dajemo polnovredni in lokalno pridelani hrani, ki je boljšega okusa in hranilno bogatejša. V Vrtcu Šentjur zato vključujemo čim več lokalno pridelane in ekološke hrane, seveda v finančnih okvirih in možnostih dobave. Oskrba z živili lokalnega porekla iz leta v leto narašča. Na primer, otroci Vrtca Šentjur popijejo oz. pojedo že več kot 60 % mleka in mlečnih izdelkov z lokalnih kmetij.

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom, nežnih okusov, z zmanjšano vsebnostjo soli, sladkorja in nasičenih maščob. Tudi za najmlajše, tiste brez zobkov, poskrbimo tako, da so živila in jedi ustrezno narezane ali sesekljane.

Zraven omenjenega je velikega pomena tudi zadosten vnos vode v naš organizem. Za žejo otrokom nudimo vodo ali nesladkan čaj.

Z vzgojnega vidika otroke navajamo na priporočeno prehrano in seveda kulturo prehranjevanja.

V prehrano vključujemo tudi slovenske narodne jedi. Z njimi želimo predstaviti otrokom, staršem in zaposlenim Vrtca Šentjur zakladnico slovenskega gastronomskega bogastva in prispevati k pravilnemu odnosu do narodove kulture in ohranjanja ljudskega izročila.

Pri prehranskih preobčutljivostih otrok v vrtcu pripravljamo individualne dietne obroke na osnovi zdravniškega potrdila pediatra, ki ga le-ta izda na podlagi odpustnice iz bolnišnice oz. ambulantnega izvida specialista. Glede priprave dietne prehrane sodelujemo s starši, strokovnimi delavci in kuharskim osebjem.

Barbara Kuhar, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima Vrtca Šentjur

 

Dostopnost