IZPIS OTROKA

Če želijo STARŠI izpisati otroka iz vrtca, izpolnijo izjavo – izpisnico,  ki jo dobijo na upravi Vrtca Šentjur.

Svet Vrtca Šentjur je dne, 19.6.2013 na svoji redni seji sprejel sklep, da morajo starši, ki izpisujejo otroka, izpisnico predložiti upravi Vrtca Šentjur 14 dni pred izpisom otroka.

Dostopnost