Že stara modrost pravi, da na mlajših svet stoji, zato je pri ekološki ozaveščenosti treba vzgajat mlajše rodove, v duhu dobre ekološke prakse,  vzgled družine in širše okolice na naše otroke.

Odpadna plastika, ki se ne reciklira, predstavlja vse večji ekološki in ekonomski problem. Samo v morju vsako leto konča do dvajset ton plastike, ki uničuje ekosistem, ogroža živalske vrste in povzroča škodo.

Poskušamo jim skozi igro in ekološke pravljice razvijati ekološko zavest. Kot vemo, da so otroci kritični sodniki in bodo hitro vplivali na ostale člane v družini, da bodo delovali zeleno.

Pomembno je, da se začnemo zavedati, nista pomembni količina in velikost sveč, ampak nekaj drugega, tisto kar ni vidno. Načelo “manj lahko pomeni več” je bolj prijazno za okolje in nas, uresničevati pa ga je treba v praksi, še zlasti, če za to obstaja možnost.

Sedaj v času, ki nam ogromno ponuja imamo  tudi različne bolj ekološke možnosti. Na grob lahko prinesemo cvetje, prižgemo lahko virtualno svečo, kupimo solarne ekološke sveče, ekološke papirnate sveče, lesene,  steklene sveče ali sveča narisana na kamnu.

V vrtcu Šentjur smo z otroki poslikali lesene kroge in izdelali lesene sveče. Otroke smo osveščale o alternativnih izdelkih in o prednostih uporabe. Vesele smo, da so bili odzivi staršev zelo pozitivni.

Katja Jagodič in Anja Slakan

 

Dostopnost