V enoti Blagovna smo mesec oktober namenili raznovrstnim dejavnostim. Otroci so se seznanjali z domačimi opravili na kmetijah, vrtovih in spoznavali poljske pridelke. Trebili so buče, luščili koruzo, slikali buče ter pripravljali sredstva za izvedbo Tetke jeseni; iz papirja so si izdelali denar, denarnice in košarice. Prinašali so poljske pridelke, ki so jih spoznavali, okušali. Z njimi smo obogatili jesensko tržnico na kateri so otroci kupovali in prodajali. Sodelovanje je potekalo s prvim razredom osnovne šole. Na praznovanje smo povabili Tetko jesen, ki je otrokom popestrila dan. Veliko poudarka smo namenili gibanju v naravi in jesenskim čiščenjem okolice. Svoje izkušnje so otroci prenesli tudi na likovno področje, kjer so slikali, odtiskovali in se seznanjali s kolažiranjem. Ob vseh dejavnostih nismo pozabili na branje knjig. Povabili smo knjižničarko, ki je otrokom predstavila knjižnico in prebrala pravljico .Ob dnevu požarne varnosti so otrokom dan  popestrili gasilci z izvedbo evakuacijske  vaje. Otroci so posebej uživali v predstavitvi gasilskega vozila.

Dostopnost