Gibanje je področje, ki je za otrokov razvoj zelo pomembno, zato ga vzgojitelji v vrtcu zavestno izvajamo vsak dan. Preko gibanja otroci ohranjajo in krepijo svoje zdravje, obenem pa se bolje zavedajo lastnega telesa, pridobivajo na samozavesti in si razvijajo vseh 6 gibalnih sposobnosti.

Načinov, kako otrokom približati gibanje je ogromno, danes pa smo v enoti Pešnica izvedli dejavnosti vezane na »Dan Slovenskega športa«. Že zjutraj smo se starejši oddelki pogovarjali o športu, našteli športe ki jih poznamo in tiste, ki jih morda sami obiskujemo. Otrokom smo poleg stalnih kotičkov ponudili gibalne kotičke, nato pa v času bivanja na prostem izvedli poligon s postajami, kjer je bil poudarek predvsem na teku, skokih in hoji na različne načine in ciljanju. Ker je bila dejavnost otrokom zanimiva, so poligon večkrat premagali in s tem dvignili svoj srčni utrip, na obrazih pa so se jim narisali nasmehi.

Dostopnost