Teden ljubiteljske kulture je potekal med 24. in 28. majem. Vsaka enota v Vrtcu Šentjur ga je obeležila na svoj način.

V enoti Hruševec so se v ponedeljek pogovarjali o kulturi, spoznavali različne oblike kultur, se odločali kaj bodo počeli. V torek se je vsaka skupina predstavila bodisi s petjem, plesom, deklamacijo. V naslednjih dveh dnevih so izkoristili lepo vreme in ustvarjali na prostem. Slikali so s čopiči, tempera barvami in akrilnimi barvami. Poslikali so folijo, kartone, škatle in papir. Risali so z ogljem, kredami, oljnimi pasteli in narisali in pobarvali najdaljšo pobarvanko. Ustvarjanje je potekalo ob različnih zvrsteh glasbe, ki  je otroke resnično navdihnila. Seveda so ob glasbi tudi zaplesali. V kotičku pod javorjem pa so oblikovali iz slanega testa in v petek spoznali japonsko umetnost pripovedovanja ob slikah – kamišibaj. Navdušeno so prisluhnili pravljici Zlatolaska in trije medvedi v slovenskem in angleškem jeziku.

V enoti Blagovna pa so si takole popestrili Teden ljubiteljske kulture. V starejših dveh skupinah so otroci izdelovali instrumente , poslušali Ipavčevo glasbo, se gibalno izražali, razmišljali in odgovarjali na temo Ipavci (intervju), risali s kredami po veliki površini, slikali na panoje zunaj, obiskali bližnjo Graščino, kjer so med drugim spoznavali tudi grb Blagovne, se igrali simbolne igre, ustvarjali in pripravljali slike na temo Ipavci, ki so razstavljene na vrtčevski ograji in trgovskem centru Mercator v Šentjurju, kjer se je pripravila razstava otroških del vseh štirih skupin. V mlajših skupinah so ustvarjali z glino, plastelinom, slikali na velike formate, se gibalno izražali z pomočjo rekvizitov, uživali v rajalnih igrah ter manipulirali z barvami. Teden smo zaključili z rajalnimi igrami na prostem in pohodom v naravi.

Na enoti Ponikva so Teden kulture posvetili Ipavcem, domačemu Slomšku in instrumentalni glasbi. Niti preteklosti in sedanjosti smo prepletali ob poslušanju, prepevanju in glasbenem poustvarjanju pesmi Le predi, dekle, ki jo je napisal A. M. Slomšek in uglasbil G. Ipavec. Uporabili smo Orffova glasbila, nekaj smo si jih izdelali tudi sami. Podoživljali smo Ipavčev balet Možiček in plesno ter likovno ustvarjali ob glasbi. V sredo smo si ogledali kip A. M. Slomška v cerkvi na Ponikvi. Ogledali smo si tudi veličasten instrument orgle ter prisluhnili glasbi, ki nam jo je zaigrala organistka Anja. V četrtek smo naša spoznanja in doživetja uprizarjali z slikanjem in risanjem portretov in umetniških motivov na temo Slomška in Ipavca. Uporabili smo različne tehnike in postopke, ter jih prilagajali glede na razvojne sposobnosti otrok. Pester teden smo zaključili z nastopom otrok iz OŠ Ponikva in Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur. Predstavili so nam veliko instrumentov. Ogledali smo si jih ter jim prisluhnili. Ob poskočni pesmih pa tudi zaplesali na sončni ploščadi pred vrtcem.

V enoti Prevorje so teden pričeli s poslušanjem Ipavčeva glasbe, nato pa nadaljevali z likovnim poustvarjanjem. Nadaljevali so s spoznavanjem malih ritmičnih instrumentov, kjer so se preizkusili tako starejši kot mlajši otroci.  O Ipavcih so z nekaterimi starejšimi otroki posneli video intervju, kjer so zabeležili zanimive odgovore in razmišljanja. Po spoznavanju instrumentov, pa so se lotili izdelave svojih instrumentov iz naravnih in odpadnih materialov, katere so uporabili naslednji dan na koncertu. Le-tega so s starejšimi otroki pripravili za mlajše. Skupaj z otroki so sestavili repertoar, ki je zajemal pesmi ob spremljavi z instrumenti in rajalne igre.  V avli POŠ Prevorje so postavili razstavo likovnih izdelkov, ki so nastajali v tem tednu in nekaj starejših kiparskih del, ki so se nabrali skozi leto. Skupaj z otroki so si razstavo tudi ogledali.

V enoti Šentjur so skozi ves teden potekale dejavnosti ob tednu ljubiteljske kulture. Otroci so si v skupinah ogledali E- knjigo Ipavci skozi otroške oči. V mlajših skupinah so si otroci ogledali glasbeno  predstavo, v izvedbi Velenjskih vrtcev, Polž Vladimir , v  starejših skupinah pa so si otroci ogledali baletno predstavo Hrestač v otroški izvedbi. Potekale so likovno ustvarjalne delavnice po skupinah, poustvarjali smo ob abstraktnih reprodukcijah znanih avtorjev, okrasili smo asfaltne površine ob vrtcu. Teden pa bomo zaključili s postavitvijo likovne razstave v Zdravstvenem domu Šentjur in sicer v štirih sklopih; Ipavci skozi otroške oči, Eko- kot način življenja, Trajnostna mobilnost in Svetovni dan čebel.

Teden ljubiteljske kulture je na enoti Loka potekal v duhu leta Josipa Ipavca. Teden so začeli s pogovorom o Josipu Ipavcu v krogu prijateljstva s pomočjo fotografij in posnetkov. Torek in sreda sta bila dneva, posvečena glasbi. Z otroki so spoznavali lastna glasbila, male ritmične instrumente in glasbene cevi. Preizkusili so se v igranju na različne instrumente ob petju pesmi in nadaljevali z izdelovanjem glasbil – tolkal. V telovadnici so se starejši otroci razgibali ob glasbeno-didaktičnih igrah, mlajši pa so se igrali rajalne igre in plesali s trakovi. V četrtek in petek so ob poslušanju Ipavčeve glasbe likovno ustvarjali. Mlajši otroci so slikali na folijo in risali na večji format papirja z voščenkami, starejši pa so slikali Možička, Ipavčevo rojstno hišo in reprodukcijo Ipavca. Pester teden so zaključili z likovno delavnico na prostem in s postavitvijo zunanje razstave likovnih izdelkov na vrtni ograji igrišča. Otroci so navdušeno sodelovali in opazovali svoje stvaritve, nato pa jih z velikim  ponosom razkazali tudi svojem staršem in starim staršem.

V enoti Slivnica so obeležili Teden ljubiteljske kulture na naslednji način.V začetku tedna so podoživljali temo Josipa Ipavca z ogledom e-knjige ter s starejšimi otroki izvajali intervju z vprašanji o Ipavcih. Strokovna sodelavka Sara Frece jim je predstavila instrumenta klarinet ter kitaro. Instrumenti so jih spremljali tudi v naslednjih dneh, saj so otroci le te likovno upodabljali ter uživali ob igranju na male ritmične instrumente. Ob koncu tedna so ob Ipavčevi glasbi ustvarjali na prostem. Dodatno motivacijo je otrokom predstavljala folija, kot nov medij za ustvarjanje. Hkrati so slikarije otrok na foliji uporabili za razstavo na prostem.

Kako pa so Teden ljubiteljske kulture obeležili v Dramljah? Letošnje leto je Ipavčevo leto, zato je tudi teden ljubiteljske kulture v enoti Dramlje potekal na temo Ipavcev. V enoti Dramlje so tri skupine in v vseh treh skupinah so potekale zelo zanimive dejavnosti. Začetek tedna smo pričeli z ogledom e-knjige in reportaže o Ipavcih. Otroke je obiskal Možiček in jih še posebej seznanil kdo je, kakšen je in kdo ga je ustvaril. Nato so otroci risali reprodukcijo Možička, izdelali njegovo lutko in se seznanili z veščinami šivanja. Starejši otroci so uprizorili lutkovno predstavo otrokom iz skupine. V vseh skupinah so potekale likovne delavnice z različnimi likovnimi tehnikami (risanje s tušem na časopisni papir, odtiskovanje s tempero, doslikava portreta Josipa Ipavca, risanje rojstne hiše Ipavcev na folijo, ustvarjanje različnih portretov). Otroci so prisluhnili Ipavčevi glasbi, nato pa tudi sami z instrumenti ustvarjali svojo glasbo. Konec tedna smo zaključili z intervjujem o Ipavcih in postavitvijo razstave v Domu kulture Dramlje in v skupnih prostorih vrtca.

Tudi v enoti Planina so v TLK vse tri skupine namenile večji poudarek področju umetnosti. V petek, 21.5.2021 so uredili razstavo likovnih izdelkov v trgovini Tuš-Kea in na bencinskem servisu Petrol. Ogledali so si e-knjigo Leto Josipa Ipavca skozi otroške oči, se pogovarjali o Ipavcih, prisluhnili so tudi Ipavčevi glasbi in zgodbi: Hiša glasbe. Potekale so tudi dejavnosti s posnetkov – odgovori na vprašanja o Ipavcih. Nadaljevali smo z ogledom baletne predstave, si izdelali oblačila za balet in ga sami odigrali v starejši skupini. V mlajših skupinah smo spoznavali male ritmične instrumente in igrali nanje. Igrali so se rajalne igre, plesali ob glasbi, slikali, kiparili … Teden so zaključili s pohodi v naravo.

Otroci in strokovne delavke Vrtca Šentjur

VIDEO GALERIJA

FOTO GALERIJA

Dostopnost