Spoštovani starši

Danes popoldan smo prejeli okrožnico MIZŠ (celotno vsebino si lahko preberete spodaj na povezavi), ki pojasnjuje delovanje vrtca od 1.4. do 11.4.2021.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Vrtci organiziramo nujno varstvo.

Nujno varstvo v vrtcih  se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah (glej povezavo do 4. člena zakona o kritični infrastrukturi spodaj).

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi (priloga – OBRAZEC POTRDILO DELODAJALCA).

Starši  katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali   od 1. 4. do 11. 4. 2021 ste  plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva pa je za starše plačljivo.

V naslednjih urah vam bodo vzgojiteljice poslale google obrazec o nameri za koriščenje NUJNEGA VARSTVA.

Za sodelovanje in razumevanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Kolektiv Vrtca Šentjur

Dostopnost