Zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV- je župan Občine Šentjur izdal odredbo da se s

petkom, 16. 10. 2020,

zaprejo zunanja igrišča in igrala za vse zunanje uporabnike. 

Uporaba igrišč je dovoljena samo za izvajanje potreb predšolske vzgoje.

Zunanjim uporabnikom je uporaba površin znotraj ograjenih igrišč prepovedana. 

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE

KOLEKTIV VRTCA ŠENTJUR

Dostopnost