Letošnji začetek šolskega leta… tako drugačen kot druga leta v nas prebuja različne občutke, vprašanja, ugibanja… .

Po drugi strani pa kljub temu ohranja optimizem, zaupanje in hvaležnost ob tem, da imamo dokaj polne oddelke, da nam starši zaupate in ste otroke vpisali v naš vrtec. To dejstvo od nas zahteva odgovornost, profesionalnost in avtonomijo.

Tako kot zdravstveno osebje, ki v vsakršnih okoliščinah pomaga pomoči potrebnim, tako je tudi v našem poslanstvu, da z največjo skrbjo in ljubečnostjo ter strokovnostjo opravljamo svoj POKLIC oziroma POSLANSTVO.

Da lahko za vaše – naše otroke pripravimo varno, ljubeče in spodbudno okolje je pomembno, da smo v skrbi vsi, ki vstopamo v prostore našega vrtca. Da glede na situacijo ravnamo odgovorno, da upoštevamo vse higienske napotke NIJZ, MIZŠ ter Zavoda za šolstvo ter v največji možni meri poskrbimo za lastno varnost in varnost vseh, ki so dnevno z nami v službi ali doma. Zelo pomembna je komunikacija med nami. Imeti moramo možnost nekomu povedati kako se počutimo, zato znova poudarjam vrednote SPOŠTOVANJE, ZAUPANJE, EMPATIJA, ZNANJE… Bodimo povezani in tako bo vsem lažje.

Vrtci smo ves čas odprti, zato za nas ni  novih sprememb ali nejasnosti. Nenehno obnavljamo pravila in vsebine  okrožnic in smernice NIJZ, ki smo jih prejemali od meseca maja oz. junija dalje in so objavljene na naši spletni strani in poslane v vednost in odgovorno ravnanje tudi vam, spoštovani starši.

V vrtcu se zavedamo, da otroci zaradi svojih  značilnosti in potreb potrebujejo uvajanje, zato bomo poskrbeli, da bo uvajanje prijetno, da boste starši vsaj delno spoznali utrip v naših oddelkih. Otroci pa se bodo postopoma srečali z vzgojiteljicami in pomočniki, ki jih bodo spremljali in skrbeli za njih.  Uvajanje bo to leto prilagojeno razmeram in bo trajalo največ 1 teden ob prisotnosti le enega roditelja, ki nosi zaščitno masko in seveda upošteva vse ukrepe, da ohranimo zdravo okolje.

Tudi za otroke, ki so že naši »stari«  znanci in se bodo srečali z novimi vzgojitelji, novimi »sošolci« in drugimi prostori bomo poskrbeli z vso pozornostjo in ljubeznijo, da se bodo počutili varne in sprejete. Potolažili bomo žalostne obraze, ki bodo izražali stisko ob prehodu od doma v vrtec in spodbujali otroško veselje pri raziskovanju in  ob ponovnem medsebojnem druženju

Spoštovani starši,  tudi vaša vloga  v vrtcu zahteva veliko odgovornost in  je neprecenljiva, še zlasti v tem obdobju, ko je skrb za zdravje še povečano. Z  doslednim upoštevanjem pravil in skrbjo za higieno rok, kašlja, nošenja mask, ohranjanje medsebojne razdalje ter komunikacijo s strokovnimi delavci o zdravstvenem stanju otrok in članov družine skrbite, da v čim večji možni meri ohranjamo vaše in naše zdravje in vsled temu skrbimo za normalno delo v vrtcu. Ves čas naj nas spremlja misel, da smo odrasli s svojimi dejanji vzgled otrokom.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci v spremstvu zdravih odraslih.

Vsako morebitno okužbo  sporočite.

Jutri ne pozabite izjavi : Kdo bo prihajal po otroka in izjava NIJZ da je otrok zdrav.

Dragi otroci in spoštovani starši, v iskrenem upanju, da ostanemo zdravi in da vzdušje in sam proces dela v našem vrtcu steče kar se da normalno in da ohranimo MIR v sebi ter varno in spodbudno ter ljubeče in igrivo okolje za otroke, Vam želim uspešen začetek novega šolskega leta.

Vsi smo na isti barki, zato si zaupajmo in v dobrobit otrok in vseh nas skupaj odkrito rešujmo morebitne dileme.

Vse vas lepo pozdravljam in se veselim našega sodelovanja.

                                                                                                                       Ravnateljica, Elizabeta Jelen

Dostopnost