SPOŠTOVANI STARŠI,

26.8.2020 smo prejeli okrožnico MIZŠ in smernice za začetek šolskega leta v vrtcu s strani ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.

Povzemamo vam bistvene napotke za uvajanje otrok:

 • Starši novincev naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter vanje vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Poleg vzdrževanja zadostne medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopajo v vrtčevski prostor, upoštevajo predpisani protokol oz. načrt gibanja v vrtcu, ki ga je pripravil vrtec.
 • V času prisotnosti v oddelku naj starši skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoštevajo higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.
 • Otrok ima lahko svojo ljubkovalno igračko, dudo ali »ninico«. Ko je otrok ne potrebuje, jo strokovni delavci umaknejo oz. shranijo.
 • Postopek uvajanja se načrtuje in izvaja v skladu s Kurikulom za vrtce. Način in postopek uvajanja, napotke, kako ravnati v času privajanja otroka na vrtec, ter način komunikacije med vzgojiteljem in vami zaradi izmenjave informacij o otroku boste dogovorili z matično vzgojiteljico na sestanku ali pogovorni uri. Pri razgovoru podajte vzgojitelju informacije o navadah in značilnostih otroka.
 • Posebna pozornost naj bo namenjena tudi pridobivanju ključnih informacij o znakih slabega počutja in spremembah zdravstvenega stanja pri otroku.
 • Osnovne informacije o načinu in postopku uvajanja posameznega otroka boste dobili starši neposredno od vzgojitelja. V kolikor se razgovor izvede v vrtcu, spoštujte vse priporočene ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Starši na sestanku pridobite informacije, kdaj so strokovni delavci dosegljivi za vse informacije o otrokovem počutju v vrtcu.
 • Pomembno je, da ima otrok za prilagoditev na vrtec dovolj časa in da ima pri tem ob sebi svoje starše. Priporočamo uvajanje z istim staršem ves čas uvajanja.
 • Vodja oddelka se s starši dogovori za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva bodo z otrokom prisotni, koliko časa bodo v skupini ter katere dni bodo prisotni.
 • MIZŠ starše posebej opozarja, naj ravnajo odgovorno in ne izigravajo odločb o odrejeni karanteni, ki so jih morebiti prejeli, tako da bi otroke pošiljali v vrtce.

PONOVNO POUDARJAMO DA:

 • IZPOLNITE IZJAVO NIJZ (Priloga 3) PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC, KI STE JO PREJELI NA MAIL (ali jo najdete na: https://vrtecsentjur.splet.arnes.si/2020/05/10/pismo-starsem-obvestilo-pred-ponovnim-odprtjem-vrtcev/
 • V VRTEC PRIHAJAJO LE ZDRAVI OTROCI V SPREMSTVU ZDRAVE ODRASLE OSEBE
 • POMEMBNA JE SKRB ZA PRAVILNO HIGIENO KAŠLJA/KIHANJA: V ROKAV ALI ROBČEK, KI GA PO UPORABI ZAVRŽEMO. PO TEM JE POTREBNO OBVEZNO RAZKUŽITI ROKE
 • PRI VSTOPU V VRTEC UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO MEDSEBOJNO RAZDALJO OD 1,5 – 2 METRA
 • PRI VSTOPU V VRTEC IN V SAMEM PROSTORU VRTCA JE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK ZA ODRASLO OSEBO
 • NA VHODIH SO NAMEŠČENA RAZKUŽILA ZA OBVEZNO RAZKUŽEVANJE ROK OB PRIHODU IN ODHODU, KI SO NAMENJENA SAMO ODRASLIM (Otroci si rok ne smejo razkuževati!!!)
 • SPREJEMANJE IN ODDAJANJE OTROK POTEKA Z IZMENJAVO NAJNUJNEJŠIH INFORMACIJ (ostale informacije po telefonu, mail-u)
 • NE ZADRŽUJTE SE V PROSTORIH VRTCA
 • UPOŠTEVANJTE VSA PRIPOROČILA NIJZ, KI SO ŽE OBJAVLJENA NA NAŠI SPLETNI STRANI
 •  http://www.vrtec-sentjur.si/files/2020/05/10027_NIJZ-VRTCI_070520_s_prilogami.pdf

 

Predvsem pa vam želimo miren in uspešen začetek leta.

Lepo vas pozdravljamo,

kolektiv Vrtca Šentjur.

 

OSTANITE ZDRAVI, to je naša največja želja.   

Iz ministrstva smo prejeli tudi poziv za uporabo aplikacije za varovanje zdravja in živjenja #OstaniZdrav.

Priporočamo vam, da si jo namestite. Vse o aplikaciji in povezavo do nje  si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/

Dostopnost