V enoti Blagovna so otroci med  drugimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali v tednu TS prehrane  otroci spoznali pomen čebel za obstoj narave in človeka. Dan sta popestrila okoljska  čebelarja, ki sta otrokom predstavila čebelji panj, čebelarsko obleko in med, ki so ga otroci z veseljem pojedli. Z vsemi skupinami smo si ogledali vaški čebelnjak, kjer so otroci spoznavali panje in panjske končnice. V starejših skupinah so izdelovali čebele in čebelnjak iz odpadne embalaže in  med drugim spoznavali nove besede (čebela matica, trot, čebela delavka, panjske končnice…).

Lep pozdrav iz Enote Blagovna

Dostopnost