DANES ME JE V SPLETNI POŠTI PRIČAKALO PRIJETNO SPOROČILO, KI GA S PONOSOM DELIM Z VAMI IN JE EDEN IZMED DOKAZOV, KI POTRJUJEJO,  DA DELAMO DOBRO IN KVALITETNO. ŠE ENKRAT HVALA ANDREJI ŽERAK, KLARI TRNOVŠEK IN TINI MAČEK, KI SO PELJALE PRAKTIČNI DEL PROJEKTA. VSE O PROJEKTU (ČE SI ŠE NISTE)  SI LAHKO PREBERETE NA 

http://www.vrtec-sentjur.si/2019/07/17/e-twinning-projekt-rolling-in-kindergarten-ali-kotaljenje-v-vrtcu/

Vrtec Šentjur (Vesna Tofant)
Čestitke.

Vaš projekt ROLLING IN KINDERGARTEN smo nagradili z oznako kakovosti.

Projekt je omogočal otrokom spoznavanje naravoslovnih vsebin in učenje tujega jezika. Otroci so preko projekta krepili medkulturne in jezikovne kompetence. Iz spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji ter enakovredno porazdeljene naloge. Uporabljena IKT orodja so ustrezna za izveden projekt in zelo primerna za starostno skupino otrok. Projekt odlikuje tudi ustrezno izvedena evalvacija projektnih aktivnosti.

Lep pozdrav,
Ekipa eTwinning

Dostopnost