HRUŠEVEC, ŠENTJUR, PEŠNICA, BLAGOVNA, DRAMLJE, PONIKVA, SLIVNICA, PLANINA, PREVORJE, KALOBJE in LOKA v :

 • v DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur),
 • v POLDNEVNI PROGRAM (8.00 – 12.00) za otroke od 3. do 6. leta – samo v enoti Šentjur,
 • v DNEVNI PROGRAM POPOLDAN (11.00 – 20.00) – samo v enoti Šentjur.

V ČASU EPIDEMIJE LAHKO VPISUJE SVOJEGA OTROKA NOVINCA  SAMO ENA ODRASLA OSEBA (BREZ PRISOTNOSTI OTROKA), UPOŠTEVAJOČ  SMERNICE IN PRIPOROČILA NIJZ .

 

VPIS BO POTEKAL od 1. do 15. MARCA  2021 na upravi vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a, Šentjur:

v PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK in PETEK od 7.00 do 10.00    ter  v  SREDO od 8.00 do 17.00.

STARŠI IZ POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI LAHKO SVOJEGA OTROKA VPIŠETE TUDI V TAMKAJŠNJIH  ENOTAH NAŠEGA VRTCA V TOREK, 2.3.2021 OD 16.00 DO 17.00 .

Akontacija, ki vam bo obračunana v ceni programa za mesec september znaša 50 €.

Pri vpisu potrebujete:

 • EMŠO otroka in staršev,
 • davčno številko staršev,
 • potrdilo o zaposlitvi oz. statusu študenta staršev,
 • potrdilo, da je bil otrok v preteklem šol. letu izpisan zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta staršev,
 • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,
 • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami,
 • mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine.

 

Priporočeno je, da na vpis  prinesete že izpolnjeno VLOGO ZA VPIS NOVINCA (SKUPAJ S PRILOGAMI),  ki bo objavljena na spletni strani Vrtca Šentjur od 22. 2. 2021 naprej na povezavi 

http://www.vrtec-sentjur.si/files/2021/02/vloga-za-vpis-21-22-ter-soglasje.pdf

   Lepo vas pozdravljamo,

  kolektiv Vrtca Šentjur.

   

   

  Dostopnost